Wetgeving & uw Privacy

Privacyverklaring

Om goede zorg, begeleiding of coaching te kunnen bieden heeft Juniel Coaching uw persoonsgegevens nodig om contact met u op te nemen, zorg te verlenen en de geleverde zorg te verantwoorden en te declareren. 

Het gaat van om n.a.w. gegevens van u, van een contactpersoon of familielid en eventuele (zorggerelateerde/instellingen) betrokkenen bij u of uw gezin. Eventuele medicatie gebruik en uw psychische belasting kunnen ook een onderdeel van het te verweken gegevens zijn.

Juniel Coaching gaat zorgvuldig en met respect voor u met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld. 

Wetgeving en toevoeging:
Naast alle bestaande wetgeving en verplichtingen voor partijen bij het leveren van zorg is op 25 mei 2018 de AVG in werking getreden.
De AVG, heeft als doelstelling het uitbreiden en versterking van de privacy rechten van het individu, met meer verantwoording voor de zorgverlenende instantie.

Transparantie
Juniel Coaching verwerkt:

 • Persoonsgegevens, n.a.w. gegevens
 • ID-nummer, (indien nodig)
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Geboorte datum, geboorteplaats
 • BSN, (indien nodig)
 • Burgerlijke staat, gezinssamenstelling
 • Opleiding
 • Werk of betrokken uitkeringsinstantie
 • Eventueel justitiĆ«le verleden
 • Relevante begeleidingstrajecten
 • Aanwezige bewind of budgetbeheer organisatie
 • De verwijzer en rede voor aanmelding/doelstelling
 • Evaluatie van geleverd zorg

We gebruiken Zivver om veilig te mailen.

Bij klachten kunt u contact nemen met klachtenportaalzorg.nl