Jeugd & Gezinscoach

Ondersteunt KOPP-gezinnen en Multiprobleem gezinnen.
Begeleidt gezinssystemen bij het vormgeven van de kinderbeschermingsmaatregelen als OTS of MUHP. In samenwerking met de jeugdzorg, de gemeente en het gezin zal ambulante zorg volgens het gezinsplan vorm gegeven worden.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt de ondersteuning geboden bij het aanleren van vaardigheden met focus op zo zelfstandig mogelijk maatschappelijke participatie.

Begeleiding bij Rebound, zowel op school als thuis.