Trajectbegeleiding & Woonondersteuning

Hulpvraag en doelstelling begeleiding worden na een kennismaking/intake door de woonondersteuner in kaart gebracht. Begeleiding wordt afgestemd op de groei mogelijkheden van het individu. Juniel Coaching biedt individuele ambulante begeleiding op basis van een Persoonsgebonden Budget – Zorg in Natura via de WMO besluit 2015, in de gecontracteerde Gemeenten.

❖ Afgestemd op de ondersteuningsvraag zal hulp bij sociale vaardigheden, geldbeheer, vergroten van sociaal netwerk, hulp bij het plannen en begeleiden bij sociale interactie in persoonlijke sfeer, compenseren van afwezige regelvermogen, plannen en stimuleren tot activiteit, ondersteuning bij opvoeding, helpen bij het vinden van passende dagstructuur, inzicht geven in het organiseren van het huishouden, begeleiden bij integratie in samenleving en de sociale participatie.