WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wie ondersteuning nodig heeft kan een beroep doen op de Wmo 2015. De gemeente onderzoekt welke ondersteuning noodzakelijk is in uw situatie. Dit start met de keukentafelgesprek met een wmo- consulent.

Meer informatie tref je op www.rijksoverheid.nl
Pgb, een persoonsgebonden budget
Pgb uit Wlz, de wet langdurige zorg
Pgb uit Wmo 2015
Pgb uit de Jeugdwet
Pgb uit de Zorgverzekeringswet