Opvoedondersteuning & huiswerkbegeleiding

Bied ouders en verzorgers de nodige ondersteuning bij complexe problemen in de opvoeding. Begeleid jongeren met leerproblemen om hun schoolwerk passend bij hun uitdaging vorm te geven.

Afhankelijk van hulpvraag, wordt ondersteuning geboden bij; veranderingen, planning, dagindeling, verwerking, aanleren van vaardigheden, focus op zo zelfstandig mogelijk maatschappelijke participatie waardoor ouders ontlast worden en wrijvingen beperkt.

Ondersteuning kan zowel voor ouders en verzorgers als voor het kind of leerling en diens docenten.